Odia Sad Shayari

Best 100+Odia Sad Shayari

Odia Sad Shayari

Odia Sad Shayari 2020 belebele nijara dosha nathae

ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ଦୋଷ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ
କାହିଁକିନା ନିଯଲକଙ୍କ ହରେଇବାର ଜଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଖାଇଯାଏ |

Odia Sad Shayari 2020 loka kuhanti kehi jane chaligale

ଲୋକେ କଇଛନ୍ତି କେହିଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ଜୀବନ କାହାପାଇଁ ଅଟକି ଯାଏନି
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ଥାଏ ଯାହାର ଜାଗା ଆଉ କେହି ନେଇପାରେନି |

Odia Sad Shayari 2020 jebe bahara loka kasta dianti

ଯେବେ ବାହାର ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦିନଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଆସିନଥାଏ
କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନିଜ ଲୋକଟି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରିଯାଏ |

Odia Sad Shayari 2020 sandehare samparkatiku nasta karantu nahi

ସନ୍ଦେହରେ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କଟି ପାଇଁ ସନ୍ଦେହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ |

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Next page
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *