Odia Shayari

Best Odia Friendship Shayari For your Friends

Friendship Shayari Odia 

Friendship Shayari Odia  je parjyanta ame ae akash

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ ରହିବା ଏବଂ ଏଇ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେବା,ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବା |

Friendship Shayari Odia  tume kahiparunathiba katha

ତୁମେ କହିପାରୁନଥିବା କଥା ତୁମର ବନ୍ଧୁ କହିଦିଏ |

Friendship Shayari Odia  tinoti jinisha achhi

ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତେବେ ପ୍ରତାରଣା କର ନାହିଁଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ଲୁହ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଜୀବନ କାନ୍ଦିଲା ଭଳି ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ |

Friendship Shayari

Friendship Shayari bandhutoru asuthiba prema

ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିଗ |

Also Read The New Odia  Shayari-Click Here

Friendship Shayari jane bandhu jia tumaku

ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି |

Friendship Shayari bandhuta sarbada

ବନ୍ଧୁତା ସର୍ବଦା ଏକ ମଧୁର ଦାୟିତ୍ୱ | 

Odia Shayari Friend

Odia Shayari Friend satya sabutharu bada

ସତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ସମୟ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପକ୍ଷପାତିତା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସାଥୀ ହେଉଛି ନମ୍ରତା |

Odia Shayari Friend jane bhla bandhu jibana

ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ଅତୀତର ବନ୍ଧନ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଚାବି  |

Odia Shayari Friend gharara alankara

ଘରର ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ |

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8Next page
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *