Odia Shayari

Best Odia Friendship Shayari For your Friends

Best Friend Shayari Odia 

Best Friend Shayari Odia  jadi apari dina ase jetebele

ଦି ଏପରି ଦିନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ,ମତେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ରଖିନିଅ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବି ଆଉ ଆମେ ଅଲଗା ହେବା ନାହିଁ |

Best Friend Shayari Odia  je parjyana ame ahi akasha

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ ରହିବା ଏବଂ ଏଇ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେବା, ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବା |

Best Friend Shayari Odia  mu bhabuchhi

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବା,କାରଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଳସୁଆ  |

Friendship Odia Shayari

Friendship Odia Shayari jane bandhu jia bahut durare

ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ସେ ଅତି ନିକଟରେ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହୋଇଥାଏ |

Friendship Odia Shayari amara anandku

ଆମର ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ ଏବଂ ଆମର ଦୁଃଖ ର ବିଭାଜନ କରେ ବନ୍ଧୁତା ସୁଖର ଉନ୍ନତି କରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୂର କରେ |

Friendship Odia Shayari jane bisosta bandu

ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ,ଦଶ ହଜାର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁମୂଲ୍ୟବାନ |

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8Next page
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *