FOR COUPLESLOVE TIPS

୩ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ |

ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ Date କରୁ ସେ ଆମ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ 100% ବୁଝିବ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ | ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ହଠାତ ପାଇଥାଉ| ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଏପରି କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ସମ୍ପର୍କ ଚାହିଁଥାନ୍ତି | ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୁମର ସମୟ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ? OdiaLoveStory.com ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏହିଭଳି ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବ ଯାହାଙ୍କ ଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରତା ବନେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ |ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବଢନ୍ତୁ |

3 Types Of Men Who Isn’t value Your Time

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ବନେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ |

ବସ୍ତୁବାଦୀ ପ୍ରକାର: ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଏକ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି| ଅନେକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କାରଣ ତୁମେ ଧନୀ ଓ Financially Strong ଅଛ | ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ | ତୁମେ କିଏ ପାଇଁ ଏହିପରି ପୁରୁଷମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ | ଏହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ‘PRICE TAGS’ କୁହାଯାଇପାରେ |

ଆତ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିତ:ଏହି ପୁରୁଷମାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ | ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ | ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ସେମାନେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଏକ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ |

ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରକାର: ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେବେବି ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ | ଏହାର କାରଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି | ଏହିପରି ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାରସ୍ପରିକ ବୁ understanding ନାହିଁ | ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ଏହିପରି, ସାଥୀ ସହିତ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାକୀ ରହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *